Křivoklátnictví Křivopravidla Křivokláty Křivoklátníci Křivostatistiky Přihlásit Křemílkovo

 1. Křivoklátník
  • Křivoklátníkem je každý, kdo se zúčastní i jen části Křivoklátu

 2. Křivoklát
  • Křivoklátem je myšlen přesun po trase a v termínu vyhlášeném Křivoklátnickou komisí
  • Na trase jsou určeny význačné body : výchozí bod, cílový bod, přípojné body a bod volného dochodu
  • Výchozí bod, přípojné body a bod volného dochodu mohou být kdekoli, cílovým bodem je vždy hrad Křivoklát, o jeho poloze rozhoduje Křivoklátnická komise
  • Stanovenou trasu si může Křivoklátník upravit následujícími způsoby :
   1. Libovolným prodloužením trasy před výchozím bodem
   2. Libovolným prodloužením trasy z cílového bodu
   3. Libovolným výběrem trasy z bodu volného dochodu
   4. Startem pochodu z nějakého přípojného bodu
   5. Libovolným prodloužením trasy v době, kdy ostatní Křivoklátníci hromadně odpočívají
   6. Neplánovaným blouděním, pokud ho schválí Křivoklátnická komise
   7. Jinou úpravou stanovené trasy, pokud ji schválí Křivoklátnická komise
  • Termín Křivoklátu je určen Křivoklátnickou komisí na prosinec před Vánoci
  • Náhradní termín Křivoklátu je možný v období mezi řádným termínem a Vánocemi, a je nutné ho nahlásit Křivoklátnické komisi, z více Křivoklátů v jednom roce se započítává ten, který si Křivoklátník sám určí
  • Po trase je možné se přesunovat pouze chůzí, během, jízdou na lopatě nebo běžkách, jiné způsoby přesunu musí schválit Křivoklátnická komise, zásadně nezapočitatelná je jízda v kočárku
  • Křivoklátníkovi je uznán dochod, když :

 3. Křivoklátnická komise
  • Křivoklátnickou komisi tvoří v daném období nejaktivnější a nejzasloužilejší KřivoklátníciTabulka závislosti minimální délky pochodu na věku Křivoklátníka

Kategorie Věk Délka
Malí Křivoklátníci 00-15 2 * věk
Nezkušení Křivoklátníci 15-22 30 + 10 * (věk - 15)
Zkušení Křivoklátníci 22-30 100
Unavení Křivoklátníci 30-79 100 - 2 * (věk - 30)
Nemohoucí Křivoklátníci 79- 2