Křivoklátnictví Křivopravidla Křivokláty Křivoklátníci Křivostatistiky Přihlásit Křemílkovo

Šílená idea Křivoklátnictví byla položena partou nadšenců v roce 1988. Původním cílem bylo dojít kudykoli z Prahy na Křivoklát. Křivoklát byl vybrán jako zajímavý cíl v hezké krajině, který není ani příliš blízko ani přiliš daleko od Prahy, s dobrým dopravním spojením. Termín akce byl již tehdy stanoven na prosinec před Vánoci, kdy je obvykle málo konkurenčních akcí. Termín akce se od té doby již nezměnil. Zpočátku se ještě ani nemluvilo o Křivoklátnictví a ani účastníci akce se nenazývali Křivoklátníky. Jelikož první pokus o dobytí Křivoklátu nevyšel, následovali v dalších letech další a další pokusy a i myšlenka akce byla a je postupně modifikována. Po prvním úspěšném dobytí Křivoklátu po krátké trase v roce 1990 se tak úsilí soustředilo na dobytí Křivoklátu po klasické Brdské trase. To se prvním Křivoklátníkům podařilo v roce 1993, dalším o rok později. Zdálo se, že hlavní cíl Křivoklátníků tak již byl splněn a že celá myšlenka zanikne. Vrcholem krizového období byl rok 1996, kdy se akce vůbec neuskutečnila. Některým tradičním účastníkům ale bylo líto nechat akci zaniknout, a tak se v rámci oživení akce začal postupně formovat termín Křivoklátnictví a Křivoklátník, což opravdu následně vedlo k postupnému oživení akce. Po několika pochodech po tradiční Brdské trase následovalo divoké období pochodů z různých míst, kdy cílem bylo nejen dojít na Křivoklát, ale též ujít nejméně 100km. Únava tradičních Křivoklátníků následně vedla k zavedení minimální povinné délky pochodu v závislosti na věku a zavedení termínů dochod a nedochod, což umožňuje, aby se akce plnohodnotně zúčastnili i děti. V zatím poslední fázi Křivoklátnictví byl Křivoklát zrušen jako povinný cíl pochodu. Jedinou tradicí tak zůstává prosincový předvánoční termín akce. V posledních letech se počet Křivoklátníků poněkud zvyšuje, ale bohužel jde většinou jen o částečné Křivoklátníky, kteří obvykle jen vyrážejí na procházku z nějakého přípojného bodu s tím, že se ani nepokusí zdolat předepsanou vzdálenost, čímž přicházejí o hlavní prožitky správných Křivoklátníků, kterými jsou :