Lužice tour Přejezdy Místa Přihlásit Křemílkovo

Popis význačných míst na trase od Lojzy (doplněno, aktualizováno)


Hodkovice - - koncový (startovní) bod maximalistických tras. Autobusy či vlaky směr Praha, Liberec.

Luhov - nevýznamná obec na úpatí Ještědského hřebene v sousedství Hodkovic, která se vyznačovala existencí startovací základny, hojně využívaná v roce 2003 (3 expedice).

Javorník - - první vrchol Ještědského hřbetu, který se ale obvykle traverzuje k Javornické kapli. V Lužických horách existuje vrchol podobného názvu - Javor - takže tady lze rozjímat o zajímavém přechodu Javorník - Javor, což se zatím podařilo jen jednou. Nově zde byl postaven lyžařský areál Obří sud, takže lze pro výstup či sjezd použít upravené sjezdovky.

Rašovka - - sedlo v Ještědském hřbetu s hospodou a rozhlednou, bohužel buď příliš na začátku nebo na konci přejezdu.

U Šámalů - samota na Ještědském hřbetu, v poslední době zde bývá o víkendech otevřená hospoda, jinak občerstvení u studánky u úboční cesty, bohužel buď příliš na začátku nebo na konci přejezdu.

Pláně - hospoda s obdobnými parametry jako Rašovka a U Šámalů. Je dobré tady být dříve, než se sjezdovky zaplní sjezdaři.

Ještěd - ojíněný hrot nad Libercem. Významné odpočinkové místo, nicméně charakter restaurace spíše předurčuje ke konzumaci vlastních zásob, směrem na Výpřez poměrně rychlý sjezd.

Sedlo Výpřež - parkoviště s bufetem, kde je možné v závětří rychle pojíst z vlastních zásob, či něco drobného zakoupit.

Malý Ještěd - zřídkakdy dobývaný zalesněný vrchol na Ještědském hřbetu. Ve směru od Ještědu velice zajímavý až životu nebezpečný sjezd, obvykle se používá traverz širokou úboční cestou, která bývá upravená skůtrem, směrem k Ještědu velice nudné.

Křižanské sedlo - sedlo se sochou a posypanou silnicí, končí zde upravená stopa a začíná zajímavý terénní úsek přes 3 vrcholy.

Lom - zalesněný vrchol na Ještědském hřbetu s opuštěnými břidlicovými lomy, oběma směry velice zajímavé sjezdy.

Sedlo u sv. Kryštofa - sedlo s kapličkou sv. Kryštofa, kde je dobré vždy poděkovat známému patronu cestovatelů za právě přežitý sjezd.

Malý Vápenný - zalesněný vrchol na Ještědském hřbetu s opuštěnými vápencovými lomy, oběma směry velice zajímavé sjezdy.

Zdislavský Špičák - zalesněný vrchol na Ještědském hřbetu se zbytky staré hospody Na Trávníku, ač Špičák, ze všech ještědský vrcholů nejméně špičatý, nicméně směrem k Ještědu je sjezd velice zajímavý.

Velký Vápenný - zřídkakdy dobývaný vrchol na Ještědském hřbetu, z vrcholu hezké výhledy. Směrem k Jítravskému sedlu téměř bez cesty, v obou směrech prakticky nesjízdné. Obvykle se používá traverz jižním úbočím, směrem k Jítravskému sedlu, v obráceném směru poněkud dlouhé stoupání.

Studánka pod V.Vápenným - důležitý občerstvovací bod u lomu pod V.Vápenným, vždy funkční studánka s hezkým posezením., vhodné místo k táboření. Bohužel zde chybí stánek s občerstvením.

Jítravské sedlo - výrazné sedlo v Ještědském hřbetu s hlavní silnicí Ústí-Liberec. Ač si mnozí myslí, že zde je předěl mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami, tak tomu tak není.

Horní Sedlo - sedlo je předělem mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami. V obci několik domů, kde je možné požádat o pomoc domorodců (opravy lyží, hůlek a další výstroje, voda apod.), hospoda zde není.

Krásný důl - údolí s pískovcovými skalami, převisy a rampouchy, vhodná místa k táboření. Poblíž Tobiášovi borovice nelegální hraniční přechod na upravované běžecké tratě v Zitauer gebirge.

Německé běžkařské trasy - na německé straně jsou pěkné upravené trasy. Je to sice prodlužka, ale skoro se to i vyplatí a je to příjemné. Je třeba naléz značku modrý lyžař, která vede od parkoviště u Lückendorfu až pod Luž.

Petrovice - Nízký bod trasy, nepopulární, často beze sněhu. Novější varianty tras jej obcházejí přes Německo. Bývala zde použitelná hospoda, po otevření hraničního přechodu spíš jen pro Němce.

Kammloch - nelegální hraniční přechod na úpatí Hvozdu využitelný při cestě do Petrovic.

Německé sjezdovky - na německé straně je řada sjezdovek na takových loučkách. Jsou jiné, než známe z Čech. hraje na nich dechovka a Němci na sáňkách po nich jezdí jako diví.

Chata Luž - důležitá občerstvovací stanice pod vrcholem Luže. Vzhledem k řídkosti hospod je opravdu velmi významná. I tato hospoda se ale dá objet upravenými trasami severním úbočím Luže.

Luž - nejvyšší vrchol Lužických hor, který se jak po české tak po německé straně objíždí. Na západní straně kopce se německé upravené trasy napojují na českou hřebenovo trasu.

Šébr - výrazné sedlo v hlavním hřebeni Lužických hor, kterým prochází hlavní silnice z Prahy do Rumburka, kde je možné často potkat uvízlé kamiony. Nechutný úsek podél silnice možno obejít Cestou lužických medvědů.

Cesta lužických medvědů - neoblíbená trasa (až na Křemílka) mezi Jedlovou a Šébrem. Zarostlá, neprošlapaná, ale po hřebeni.

Jedlová - oblíbená starovní nebo cílová železniční stanice. Je v sedle pod Jedlovou horou, vlaky sem přijíždějí ze tří stran (Česká Lípa, Děčín - Kamenice, Rumburk). Někdy zde funguje nádražní hospoda.

Mlýny - koncový bod nejdelšich pokusů. Hospoda a železniční stanice.

Česká Kamenice - plánovaný cíl pro jediné kompletní přechody Lužických hor. Prozatím nedobyto.

Seník Chřibská - kousek za Chřibskou (směr hora Jedlová) se nachází strategicky důležitý seník, který je důležitý při příjezdu večerním vlakem a ranním startem. Legenda praví, že seník byl vážně poškozen padlým stromem, ale možná byl již opraven. Je třeba zjisti stav na místě.

Rumburk - výhodné místo pro přespání s následným výjezdem vlakem do Chřibské či na Jedlovou. V době existence vhodné nemovitosti to byla energeticky výhodnějši varianta než přespávat v seníku na Chřibské.

Jiřetín - městečko pod Jedlovou, kam se také dá dojet na vlak.